Студенттерді  оқулық, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету мақсатында, әр оқу жылы «Оқулық, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы» толтырылады.

Оқулық, оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыздандыру картасы «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің «Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарын және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесін бекіту туралы» 2020 жылғы 5 маусым №231 бұйрығына сай жүргізіледі.

Кітаппен қамтамасыз ету сұрақтары бойынша «Кітапханалық қорды толықтыру және ғылыми өңдеу секторына» хабарласа аласыздар.

Қосымша 2, 8 (EXCEL)  

Сұрақтарыңыз болса, төмендегі байланыстар бойынша хабарласа аласыздар: 

Телефон: +7 7474563225

E-mail: lib.htii@gmail.com