«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ФАКУЛЬТЕТІ

«Стандарттау және ветеринария» кафедрасы

«Ақпаратты-коммуникативтік технологиялар» кафедрасы

«Биология және ауылшаруашылық мамандықтар» кафедрасы

«Тарих және география» кафедрасы

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

«Жалпы педагогика» кафедрасы

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы

«Шетел тілдері» кафедрасы

«ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ МАМАНДЫҚТАР» ФАКУЛЬТЕТІ

«Дене шынықтыру және спорт» кафедрасы

«Бастапқы әскери дайындық және шығармашылық мамандықтар» кафедрасы

«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС» ФАКУЛЬТЕТІ

«Экономика және басқару»  кафедрасы

«Қаржы және есеп» кафедрасы

«ЗАҢ» ФАКУЛЬТЕТІ

«Мемлекеттік-құқықтық пәндер» кафедрасы

«Азаматтық және қылмыстық құқық» кафедрасы