Ақпараттық-кітапханалық орталық қызметін пайдалану ережесі

Осы ЕРЕЖЕ «ХТИИ Ақпараттық-кітапханалық орталығының құрылым ережесі» негізінде құрылып Ақпараттық-кітапхана орталығы (АКО) және оның қызметін пайдаланушылар арасындағы қызметтерді реттейді.

 

Пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері

 1. Пайдаланушы құқылы:
 • АКО-ның кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық қызметтерінің негізгі барлық түрлерін пайдалануға;
 • АКО-ның кітап қорының құрамы туралы ақпараттар алуға, ақпараттар көзін іздестіру және таңдау барысында кеңестер алуға;
 • құжаттарды үйге немесе оқу залдарында уақытша пайдалану үшін алуға;
 • құжаттарды немесе олардың көшірмесін белгіленген тәртіпке сай электронды құжаттар нұсқасын алуға;
 • АКО ұйымдастырып өткізетін көпшілік жұмыстарға қатынасуға;
 • АКО әкімшілігіне әр түрлі сауалдар мен ұсыныстар жасауға.

 

 1. Пайдаланушы міндетті:
 • жыл сайын оқу жылы басында пайдаланушылар абонементте тіркелуі, немесе қайта тіркелуі тиіс; тіркелмеген немесе қайта тіркелмеген пайдаланушыға АКО құрылымдық бөлімдерінде қызмет көрсетілмейді;
 • АКО құрылымдық бөлімдерінде құжаттарды алып пайдалану үшін оқырман билетін көрсетуге;
 • АКО құрылымдық бөлімдерінен пайдалануға алған құжаттарына жауапкершілікпен қарап, белгіленген мерзімінде өткізуге;
 • құжаттарды алу барысында әр құжатты мұқият тексеріп, қандайда бір ақауы болған жағдайда АКО қызметкеріне көрсетуге; құжаттың бүлінуіне соңғы алған пайдаланушы жауапкершілікте саналады;
 • пайдаланушы жұмыстан, оқудан шыққан жағдайда және оқу жылы соңында алған құжаттарын түгел қайтаруға;
 • құжатты жоғалтқан немесе бүлдірген жағдайда, кітапхана әкімшілігі соған тең деп таныған құжатпен алмастыруға;
 • жоғалған құжатқа тең деп саналатын құжатпен алмастыру болмаған жағдайда талапқа сәйкес құнын төлеуге;
 • АКО құрылымдық бөлімдерінің қызметін пайдалану барысында тазалық пен тыныштықты сақтауға, басқа оқырмандар мен кітапхана қызметкерлерімен ілтипатты қатынаста болуға.

 

 1. Пайдаланушыға рұқсат берілмейді:
 • оқырман формулярына тіркелмеген басылымдарды АҚО бөлімдерінен алып шығуға;
 • кітап формулярына қол қоймай АҚО бөлімдерінен құжаттарды әкетуге;
 • құжатын бөгде пайдаланушыға беруге және бөгде құжаттармен кітап алуға;
 • АКО құжаттарын бүлдіруге, (беттерін жыртып бүктеуге, сызуға, белгілеуге т.с.с.)
 • қызметтік жұмыс, кітап сақтау орындарына рұқсатсыз кіруге;
 • тыныштық пен тазалықты сақтамауға.
 1. АКО құқықтары мен міндеттері

АКО құқылы:

 • қолға берілген құжаттардың мерзімінде қайтарылуын бақылап отыруға;
 • пайдалану ережесін бұзған пайдаланушыға АКО әкімшілігі белгілеген айып шараларды қолдануға;
 • бүлдірген немесе жоғалтқан құжаттарды қалпына келтіруден бас тартқан пайдаланушының нарықтық бағасымен 10 есе төлеуін талап етуге.

АКО міндетті:

 • қажет оқулықтың жеткіліксіз болу барысында АКО кітап қоры бойынша барлық мүмкіндіктерді қарастыруға;
 • пайдаланушылардың дайындалуына қажетті жағдай жасауға;
 • пайдаланушыларға көрсетілетін қызмет түрлері туралы тұрақты ақпарат беруге;
 • оқырман сұранысын толық түсініп және қанағаттануын қамтамасыз етуге;
 • жеке және жалпы оқырмандарға түрлі әдістер мен формаларды пайдалана отырып кітапханалық, библиографиялық-ақпараттық қызмет түрлерін, және басылымдарды насихаттауды дамытуда компьютерлендірілген және алдыңғы қатарлы технологияларды пайдаланып қызмет көрсетуге;
 • Белгіленген талаптарға сай кітап қорын есепке алу және пайдалану, сақтау жұмыстарын жүзеге асыруға;
 • үйге пайдалануға берілген құжаттың белгіленген мерзімі өткендігін оқырманға хабарлауға;
 • берілген құжатты пайдаланушы қайтарғаннан кейін кезекті құжаттарын беруге;
 • құжат қайтарылмаған жағдайда ауызша және жазбаша түрде хат жолдап ескертуге;

 

 1. Оқырманның жазылу тәртібі
 • АКО қызметін пайдалану үшін белгіленген тәртіп бойынша пайдалану Ережесімен танысып оқырман билетін алады;
 • студенттер мен профессор-оқытушы құрамына, қызметкерлерге оқырман билеті № 1 абонементте (Сатпаев көшесіндегі №3 оқу ғимаратында) беріледі;
 • оқырман билеті тек суретімен және АКО мөрімен жарамды;
 • студенттер мен магистранттар қабылдау бұйрығы негізінде тіркеледі;
 • ПОҚ, қызметкерлер жеке куәлігі негізінде тіркеледі;
 • оқырман билеті студенттің оқу, ПОҚ, қызметкерлердің қызмет барысы жылдарына жарамды;
 • оқу жылы басында міндетті түрде тіркеуден қайта тіркеуден өту тәртібімен жүргізіледі.

 

АКО директоры                      С. Cапарғалиева